19.8.13

Mionteanga, Mórscéalta: An Tríú Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg

Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9 20-21 Meán Fómhair 2013

Dé hAoine, 20 Meán Fómhair

8.45-9.00: Clárú

9.00-9.15: Oscailt Oifigiúil: Claire Marie Dunne & Bláthnaid Ní Ghréacháin (Gaelscoileanna)

9.15-10.45: Litríocht na nÓg i rith Athbheochan na Gaeilge
Cathaoirleach: An tOllamh Liam Mac Mathúna (An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath) Ríona Nic Congáil: ‘Liam P. Ó Riain agus Cultúr Gaelach na nÓg’.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh: ‘Tórna agus aistriúcháin do pháistí ón bhFraincis’.
Róisín Ní Ghairbhí: ‘Tinneas coirp agus tinneas intinne i ngearrscéalta an Phiarsaigh’.

10.45-11.00: Tae/Caifé

11.00-12.00: Cathal Ó Sándair agus Litríocht na nÓg i lár an 20 hAois
Cathaoirleach: Uáitéar Mac Gearailt (Coláiste Phádraig)
Róisín Adams: ‘Réics Carló agus Mistéire na mBleachtairí sa Ghúm’.
Róisín Ní Mhulláin: ‘Saol na Scoile, Sraith Chluain Éanna le Cathal Ó Sándair’.

12.00-13.00: An tOiriúnú in Athinsintí do Pháistí
Cathaoirleach: Órla Ní Chuilleanáin (An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath)
Brian Mac Maghnuis: ‘In Oiriúint do Pháistí: Leagan Scoile an tSeabhaic de Jimín Mháire Thaidhg'.
Marie Whelton: ‘Dea-Scéala nó Scéalta Deasa?: Dílseacht do na “bunscéalta” i leaganacha Gaeilge den Bhíobla do Pháistí’.

13.00-14.00: Lón

14.00-15.00: Coimicí agus Cartúin
Cathaoirleach: Claire Marie Dunne (Institiúid Oideachais Marino)
Aidan Courtney: ‘Coimicí i nGaeilge, Cén fáth?’
Máire Nic Gabhann, Saorlaith Ní Nualláin agus Marie Claire Igoe: ‘Greannán don Óige: Midir agus Étaín’.

15.00-15.15: Tae/Caifé

15.15-16.00: Drámaíocht agus Scannánaíocht
Cathaoirleach: Caoimhe Nic Lochlainn (Ollscoil na Banríona)
Darach Ó Tuairisc: ‘Fíbín agus drámaíocht chomhaimseartha na Gaeilge’.
Pat O’Brien: ‘Athbhútáil ar seanscéal: smaointí ar dhéantús *Dáithí agus Goliath*, beochan Ghaeilge’.

16.00-16.30: Seoladh leabhair agus soláistí: Laethanta Gréine & Oícheanta Sí: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg
Aoichainteoir: An tOllamh Alan Titley

16.30-17.30: Aoichaint: Siobhán Ní Bhrádaigh agus Lís Ní Dhálaigh ‘Soláthar Óige TG4’.
Cathaoirleach: Regina Uí Chollatáin (An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath)

Dé Sathairn, 21 Meán Fómhair


9.00-10.30: Cultúir, Teangacha agus Féiniúlachtaí Éagsúla i Litríocht na nÓg
Cathaoirleach: Róisín Adams (Coláiste na Tríonóide)
Seán Mac Risteaird: ‘Duine Acu Siúd: Féiniúlacht(aí) na Collaíochta agus Déaglitríocht na Gaeilge’.
Claire Marie Dunne: ‘Éagsúlacht ar Chúl Éaga? Léiriú ar an Éagsúlacht Cultúir i Litríocht Ghaeilge na nÓg’.
Siobhán McNamara: ‘Téacsanna ilteangacha do pháistí: cur chuige nua i litríocht na n-óg’.

10.30-10.45: Tae/Caifé

10.45-12.15: Aistriúcháin do Pháistí
Cathaoirleach: Deirdre Nic Mhathúna (Coláiste Phádraig)
Anna Heusaff: ‘Béarla na Leabhar: Conspóidí agus cleachtais maidir le ficsean do léitheoirí óga a aistriú ó theangacha móraimh go teangacha mionlaigh’.
Órla Ní Chuilleanáin: 'An tAistriúchán cultúrtha agus roghanna maidir le hainmneacha áite agus carachtar i roinnt aistriúchán Gaeilge'.
Caoimhe Nic Lochlainn: ‘Cruthú Corpais: Aistriúcháin Ghaeilge ar Théacsanna Canónta do Pháistí’.

12.15-13.00: Lón

13.00-14.00: Aoichaint: Agnes Rennie ‘Creating new books for new readers: how Acair has maintained a children's book list through a collaboration of shared interests’.
Cathaoirleach: Ciara Ní Bhroin (Institiúid Oideachais Marino)

14.00-14.15: Tae/Caifé

14.15-15.45: Litríocht na nÓg sa Seomra Ranga
Cathaoirleach: Máire Ní Bhaoill (Coláiste Phádraig)
Mícheál Ó Ruairc: ‘‘Will This Be On The Exam?’ ‘Tá Tír na nÓg ar chúl an tseomra ranga (nó lasmuigh d’fhuinneog an tseomra ranga ar fad?)’ – áit na litríochta Gaeilge sa chóras oideachais in Éirinn inniu’.
Seán Mac Nia: ‘Ábhair léitheoireachta ar fáil ó CCEA’.
Conchúir Ó Brolacháin: ‘An luath-oideachas dátheangach i mBunscoileanna na Gaeltachta’.

15.45-16.00: Tae/Caifé

16.00-17.30: Seanmhúnlaí agus múnlaí nua: Cruthú litríochta sa 21 hAois Cathaoirleach: Pádraig Ó Liatháin (Coláiste Phádraig)
Anna Ní Fhlatharta: ‘Fuint Focal’.
Mary Fagan: 'Scríobh Leabhar'.
Ray Mac Manais: ‘An tAgallamh Beirte’.
Neil Tarrant: ‘Digitiú litríocht na Gaeilge agus na féidearthachtaí do léitheoirí óga’.

17.30-17.45: Tae/Caifé

17.45-18.45: Aoichaint: Biddy Jenkinson agus Roibeard Mac Unfraidh ‘Fó Fá Fum: Comhacht, Coinsias, Cúram’.
Cathaoirleach: An tOllamh Máirín Nic Eoin (Coláiste Phádraig)

19.30: Dinnéar na Comhdhála i gCluain Tarbh

Riarthóirí na Comhdhála: Claire Marie Dunne, Caoimhe Nic Lochlainn, Órla Ní Chuilleanáin, Ríona Nic Congáil, Róisín Adams. litriochtnanog13@gmail.com