16.2.12

Clár na Comhdhála 2012

 Forbairt Litríocht agus Chultúr na nÓg:
An Dara Comhdháil
Coláiste Phádraig, Droim Conrach
23-24 Márta 2012

Aoine 23 Márta 2012                              Ionaid: An Seomra Caidrimh (D110) & D115

11.30 – 11.45   Fáiltiú agus Clárú  
     
11.45 – 12.00    Oscailt oifigiúil imeachtaí an lae ag Harold Hislop, Príomhchigire,
                        An Roinn Oideachais agus Scileanna agus Mary Shine Thompson,
                        ceannródaí agus saineolaí litríocht na n-óg.           
                         
12.00 – 1.30     Seisiún 1: Litearthacht agus Litríocht na Naíonán
                        Cathaoirleach: Rióna Ní Fhrighil            
                        Máire Mhic Mhathúna agus Mairéad Mac Con Iomaire - ‘Litríocht na nÓg sna Naíonraí: na luathbhlianta’. 
                        Tina Hickey agus Ciara O’ Toole - ‘Sealbhú na Gaeilge ag Naíonáin’.
Cáit Ní Shiúrtáin – ‘Straitéisí Léamhthuisceana chun cur le scileanna smaointeoireachta na bhfoghlaimeoirí’.
                        
1.30 – 2.30       Lón
2.30 – 3.30       Seisiún 2: An Leanbh sa Seansaol Gaelach
                        Cathaoirleach: Pádraig Ó Liatháin
                        Pádraig Ó alaí - ‘An Leanbh sa tSochaí Thraidisiúnta’.
                        Deirdre Nic Mhathúna – ‘‘T’athair ionmhain’: cíoradh téamúil ar an ngaol idir aithreacha agus leanaí i scríbhinní Gaeilge’.

3.30 – 3.45      Tae & Caife

3.45 – 5.15       Seisiún 3: Ó mhiotaseolaíocht go teicneolaíocht: éagsúlacht litríocht na n-óg                 
Cathaoirleach: Ciarán Ó Coigligh
                        Órla Ní Chuilleanáin – ‘Athinsintí ar scéalta miotaseolaíochta i Litríocht Ghaeilge na nÓg’.
Iarla Mac Aodha Bhuí – ‘Léitheoireacht na nÓg: ó thachrán fiosrach go scríbhneoir dóchasach’.
Meadhbh Ní Eadhra – ‘K atá ag teacht an8?: Ag trasnú an droichid idir leibhéal teanga agus leibhéal suime dhéaglitríocht na Gaeilge’.

5.15 – 5.30      Tae & Caife

5.30 – 6.30        Aoichaint: ‘An Pocaide Gabhair i Lár an Aonaigh: Foilsitheoireacht Ghaeilge don óige mar ghníomh idé-eolaíoch agus mar ghníomh fiontraíochta’.
                        - Tadhg Mac Dhonnagáin
                        Cathaoirleach: An tOllamh Máirín Nic Eoin (Seomra D115) 
        
6.30 – 7.00        Seoladh leabhair & Sólaistí*
                         (Seomra Foirne)
*Seolfaidh Máire Nic Mhaoláin an leabhar Codladh Céad Bliain: Cnuasach Aistí ar Litríocht na nÓg, bunaithe ar na cainteanna a tugadh ag an gCéad Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Litríocht na nÓg (2011).


Satharn 24 Márta  2012                                       An Seomra Caidrimh (D110) & D115

10:00 – 11.00    Seisiún 4: Bricfeasta Liteartha COMHAR
 Rannpháirtithe: Laoise Ní Chléirigh, Seán Ó Dubhchon, Órla Ní Chuilleanáin.
                         Cathaoirleach: Ríona Nic Congáil

11.00 – 12.30    Seisiún 5: Fonn, filíocht is foilseacháin don óige
 Cathaoirleach: Éadaoin Ní Mhuircheartaigh
 Áine Ní Ghlinn – ‘Cén fáth go bhfuil an spéir gorm? Cén fáth go bhfuil an rós dearg?
 Claire Marie Dunne – ‘Inis: Litríocht Ghaeilge á soláthar don Óige’
 Colm Mac Séalaigh – ‘Cultúr na nÓg agus an Popcheol’.

12.30 – 2.00      Lón

2.00 – 3.00        Aoichaint: ‘Na Deartháireacha Grimm agus sinne:  tionchar scéalta Jacob agus Wilhelm Grimm ar  litríocht na bpáistí agus béaloideas na hÉireann’.
                         - Eilís Ní Dhuibhne
                         Cathaoirleach: Ciarán Mac Murchaidh

3.00 – 3.15       Tae & Caife (Seomra Caidrimh) 
                 
3.15 – 4.45       Seisiún 6: Gnéithe de stair na n-óg (1900-1950)
                        Cathaoirleach: Pádraig Ó Duibhir
                        Ríona Nic Congáil – ‘Drámaíocht na nÓg i dTréimhse na hAthbheochana’.
                        Conall Ó Grianna – ‘Béaloideas Rann na Feirste agus Bailiúchán na Scol’.
Caoimhe Nic Lochlainn – ‘Asal Fhear na Mónadh: Saothar Patricia Lynch á athGhaelú?’

4.45 – 5.00       Seoladh leabhair*
Seolfaidh Siobhán Parkinson, Laureate na nÓg an pictiúrleabhar nua Ó Chrann go Crann le Caitríona Hastings agus Andrew Whitson.
Tae & Caife (Seomra Caidrimh)

5.00 – 5.45        Aoichaint: ‘Illustration: the act of clarifying or explaining in the digital age’.
                         - Andrew Whitson
                         Cathaoirleach: Ciara Ní Bhroin

5.45                  Focal scoir: Ríona Nic Congáil agus Máirín Nic Eoin

6.00                  Dinnéar na Comhdhála


Eagraí na Comhdhála: An Dr Ríona Nic Congáil, le cúnamh ó fhoireann Roinn na Gaeilge.

Le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge agus ó Choiste Taighde Choláiste Phádraig