10.1.11

An Chéad Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Litríocht Ghaeilge na nÓg: Nuacht is déanaí

Beidh an-éagsúlacht ag baint leis an gcomhdháil ar litríocht Ghaeilge na n-óg, agus pléifear na hábhair seo a leanas:
Stair Litríocht na nÓg, Ceist an Aistriúcháin, Litríocht do Dhéagóirí, Litearthacht na n-Óg, Drámaí agus Amhráin, Nuatheicneolaíocht agus an Litríocht, Náisiúnachas agus Trasnáisiúnachas, Litríocht na nÓg sa chomhthéacs Ceilteach, An Óige i Seánra na Beathaisnéise.

I measc na gcainteoirí, beidh:
Máirtín Coilféir, Jacqueline de Brún, Pádraig de Paor, Lydia Groszewski, Caitríona Hastings, Anna Heussaff, Siobhán Kirwan-Keane, Màiri Kidd, Jacques Yves Mouton, Máire Ní Bhaoill, Órla Ní Chuilleanáin, Ríona Nic Congáil, Aisling Ní Dhonnchadha, Máirín Nic Eoin, Pádraig Ó Baoill,Seosamh Ó Murchú, Colmán Ó Raghallaigh agus Siwan Rosser.

Tuilleadh eolais le teacht…